Üdvözöljük!


A magyarországi Bárka Alapítvány 1991 óta működik. A Forrás-ház volt az első magyarországi civil fenntartású lakóotthon, amely családias otthont nyújt felnőtt korú középsúlyos, súlyos, illetve halmozottan sérült személyek részére. 1993-ban a Bárka Otthon megalapítását követte a Bárka Műhelyé azzal a céllal, hogy mind a lakóotthon mind a Dunaharasztin és a környéken élő értelmileg sérült felnőtteknek nappali ellátást és foglalkozást és emberséges munkahelyet nyújtson.

Olyan sokféleképpen és sokat lehetne beszélni, mi is a Bárka! Sokan tudunk a közösségről, talán személyes kapcsolatunk is van a lakóival. Vasárnaponként sokan együtt ünnepelünk a dunaharaszti templomban, találkozunk velük az utcán, kézbe vesszük szép munkáikat…, s közben megérint a szemek tisztasága, őszinte, nyitott szívük, bensőjük befogadó. Megérint a találkozás, talán mert különlegesek, mert „mások”, mint mi, másképp reagálnak, másképp beszélnek, sokszor más értékrend szerint élnek.
Vajon merünk-e időt szánni sérült társainkra, őszintén odafigyelve, hogy érezzék: jó velük, fontosak, értékesek a szemünkben? Van-e merszünk túllépni a látszaton, a sajnálkozásba burkolt félelmeinken, merjük-e megnyitni a szívünket, hogy sebezhetővé, nyitottá váljon, s így felfedezhessük törékenységükben az erőt, Isten szeretetének erejét, üzenetét?

A Bárka céljai Magyarországon:
• A közösségünk olyan hely legyen, ahol az értelmileg sérült ember személyisége kibontakozhasson, a benne lévő kincseket használhassa. Megkapja az őt megillető elismerést, szeretetet. Átélhesse, hogy személye egyedüli, értékes!
• A velük való kapcsolatunk jel legyen a közvetlen lakókörnyezetünkben, a szomszédaink, a tágabb lakóközösség előtt, hogy testvéri kapcsolatban élhetünk velük, tisztelve és elfogadva őket. Joguk van a község lakóközösségébe beépülve élni!
• Jel legyen a társadalomban, hirdessük, hogy jó velük egy úton járni, életünket naponta megosztani. Jelenlétük a társadalomban nem fenyegető, kincsek ők.